Za účelom naplnenia nášho cieľa budeme najmä : 

  • Organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity
  • realizovať publikačné a konzultačné aktivity
  • organizovať semináre a školenia
  •  presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni  
  • mediačná činnosť 
  • aktualizačné vzdelávania 
  • iné podporné aktivity