O nás 

Za vznikom OZ – Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo stála myšlienka aby starostovia a riaditelia škôl mali vždy na blízku osobu, ktorá im vie komplexne poradiť s problematikou, s ktorou sa stretávajú počas svojho pôsobenia.

 

Začiatkom roka 2021 sme spojili sily a založili OZ – Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo. Ako už z názvu vyplýva, špecializujeme sa na samosprávu a školstvo kde poskytujeme komplexnú poradenskú a konzultačnú činnosť.

 

Podieľame sa  na monitoringu legislatívy, navrhujeme opatrenia, podporujeme rozvoj realizačných aktivít smerujúcich k rozvoju a skvalitneniu vzdelávania, zabezpečujeme alternatívne formy školení a kurzov.

 

Pre našich členov organizujeme rôzne kurzy, semináre, konferencie, kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové podujatia.

 

V rámci publikačnej činnosti vydávame odborné materiály, zborníky a pod.