Hľadanie v databáze

Vyhľadať informácie o členovi podľa IČO alebo názvu