Slovami predsedu


,,Za vznikom OZ – Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo stála myšlienka aby starostovia a riaditelia škôl mali vždy na blízku osobu, ktorá im vie komplexne poradiť s problematikou, s ktorou sa stretávajú počas svojho pôsobenia. Kombináciou technológií a odborných partnerov z rôznych oblastí Vám vieme sprostredkovať riešenia zo zákona vyplývajúcich povinností. Obciam a školám tak šetríme nie len drahocenný čas ale aj financie. Náš tím pozostáva z bývalých starostov, školských inšpektorov, zodpovedných osôb GDPR s 5 ročnou praxou a odborných partnerov. Pre zabezpečenie zákonných služieb si vyberáme tých najlepších odborných partnerov na trhu a spolu s nimi hľadáme inovácie a spôsoby ako zákonné povinnosti za klienta správne nastaviť, načas dodať a chrániť ho pred pokutami. Výsledkom spolupráce sú komplexné služby, ktoré aplikujeme do praxe čo najkomfortnejším spôsobom. Naše služby podliehajú aj tým najnáročnejším požiadavkám moderne fungujúcej školy alebo obce."


Ing. Michal Dzurenko, predseda OZ