Smernice a predpisy

pre riaditeľov škôl, riaditeľov školského zaradenia, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a iných poverených zodpovedných osôb pomáhame s vypracovaním smerníc a predpisov, ktoré sú pravidelne aktualizované v súvislosti s platnou legislatívou pre rok 2022. Sú určené pre materské, základné a stredné školy a pokrývajú nasledovné oblasti: školstvo, BOZP, ochrana pred požiarmi, prvá pomoc, financovanie, mzdy, pracovné právo,  personalistika a mnoho iného...

Čo nájdete v smerniciach? 
    • Smernice z oblasti školstva
    •  Smernice z oblasti financovania
    •  Smernice z oblasti miezd a pracovného práva
    •  Smernice z oblasti BOZP a OPP
    • Súvisiace právne predpisy