Hľadáte toho správneho dodávateľa služieb? 

Pre zabezpečenie zákonných služieb si vyberáme tých najlepších odborných partnerov na trhu a spolu s nimi hľadáme inovácie a spôsoby, ako zákonné povinnosti správne nastaviť.
Radi Vám odporúčime tých správnych partnerov v oblastiach : 
  • GDPR a informačná bezpečnosť
  • BOZP a požiarna ochrana
  • Kybernetická bezpečnosť
  • Civilná ochrana
  • Pracovná zdravotná služba
  • Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti
  • Revízie EZ, TZ, PZ
  • Elektornický podpis 
  • Vypracovanie smerníc a tlačív

Spolupráce

1. ZHK – Združenie hlavných kontrolórov

2. EDUMIO – Vývoj a správa online školení a automatizácia dokumentácií

3. Safety@Work s.r.o. – BOZP, požiarna ochrana, civilná ochrana, GDPR, pracovná zdravotná služba 

4. LS-OP s. r. o.Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti, kybernetická bezpečnosť, implementácia ISO noriem 27001, 27005, 37001

5.  MyID s.r.o. - ochrana osobných údajov, samospráva 

6.  IDemes.NR s. r. o. - ochrana osobných údajov, samospráva

a ďalší...


Niektorí z našich členov/parnerov : 

1. Ing. Michal Dzurenko zakladajúci člen a predseda OZ viac ako 5 ročná prax vo funkcii DPO, BOZP a PO technik, Interný auditor na ISO 27001, Civilná ochrana, externý konzultant kybernetickej bezpečnosti v rámci Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti
2. 
Mgr. Ladislav Šnapko – zakladajúci členviac ako 5 ročná prax vo funkcii DPO, manažér kybernetickej bezpečnosti, Interný auditor na ISO 27001, hlavný kontrolór , bývalý starosta, externý konzultant kybernetickej bezpečnosti v rámci Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti 

3. Juliana Karafová  – viac ako 5 ročná prax vo funkcii DPO, Interný audítor pre informačné systémy ISO 27001:2022, Archivácia a správa registratúry

4. Matej Svečula  – viac ako 3 ročná prax vo funkcii DPO

5. Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.  – viac ako 5 ročná prax vo funkcii DPO

a ďalší ...

OZ - Odborná pomoc a samosprávu a školstvo je len konzultačné a poradenské združenie, nižšie ponúkané služby neposkytuje. Radi ale odporúčime spoľahlivých partnerov pre služby v oblasti : 

GDPR

Výkon zodpovednej osoby

Školenie zamestnancov moderným e-learningom (aj v angličtine) – samostatné technické oddelenie

Právne oddelenie – neobmedzené množstvo konzultácií

✓ Analýza stavu ochrany osobných údajov + pravidelné upozornenia na prípadne zmeny v zákone

✓ Dokumentácia v súlade s platnou legislatívou + Vypracovanie záznamu o spracovateľských činnostiach

Pravidelné osobné návštevy

Účasť zodpovednej osoby na kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov

Poistenie pre prípadné škody

✓ Vypracovávanie všetkých potrebných dokumentov týkajúcich sa GDPR počas celej doby spolupráce


Ďalšie služby

Kybernetická bezpečnosť

✓ Školenie zamestnancov formou e-learningu 

✓ Rozdielová analýza súčasného a požadovaného stavu 

✓ Dokumentácia v súlade s platnou legislatívou 

✓ Phishingové testovacie kampane 

✓ Manažér KB prostredníctvom Kompetenčného centra Kybernetickej bezpečnosti

BOZP a PO

✓ Vstupné a periodické školenie zamestnancov moderným e-learningom 

✓ Dokumentácia a jej aktualizácia podľa platnej legislatívy 

✓ Pravidelné osobné preventívne kontroly pracovísk

Civilná ochrana

✓ Vzdelávanie zamestnancov formou e-learningu 

✓ Vedenie príslušnej dokumentácie a jej aktualizácia 

Poradenstvo v oblasti civilnej ochrany 

✓ Vypracovanie karty civilnej ochrany

Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti

✓ Vzdelávanie zamestnancov formou e-learningu 

✓ Vedenie príslušnej dokumentácie a jej aktualizácia 

✓ Nastavenie interného procesu podľa zákona 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľa 

✓ Poradenstvo pri implementácií požiadaviek zákona 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľa

Pracovná zdravotná služba

✓ Kategorizácia pracovných pozícií 

✓ Posúdenie rizík prac. prostredia 

✓ Zdravotný dohľad a poradenstvo

✓ Lekárske prehliadky zamestnancov Hygiena 

✓ Dokumentácia

HACCP

✓ prevádzkový poriadok, sanitačný poriadok 

✓ Simulácie hygienickej kontroly 

✓ Radikálne čistenie a hĺbková dezinfekcia kuchýň a zariadení

Vlastné školenia online

✓ Interné vzdelávanie zamestnancov online 

✓ Možnosť vkladať ppt, pdf, videá, obrázky a iné 

✓ Priebežné a záverečné testy ku kurzom 

✓ Certifikáty a nastavenie periodicity opakovania

Revízie zariadení

✓ Revízie ele. zariadení a elektroinštalácie 

✓ Revízie tlakových zariadení 

✓ Revízie technických zariadení

✓ Revízie plynových zariadení 

✓ Revízie požiarnych zariadení


NFQES

✓ Kvalifikovaný el. podpis 

✓ El. pečať 

✓ Kvalifikovaná el. pečiatka 

✓ Kvalifikovaný elektronický podpis nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu